RINGER WYPOSAŻE-NIE TRANS-PORTOWE

Podczas transportu i składowania systemów szalunkowych stawiamy na bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Solidna konstrukcja zapewnia natomiast długotrwałe użytkowanie.

Kontenery transportowe wielokrotnego użytku dla bezpiecznego, szybkiego i ekonomicznego transportu materiałów.

Dla lepszej logistyki na budowie, magazynie i podczas transportu.